Категории

  Дополнителни услуги

VPS
2 vCPU
$19.99/mo
  2 CPU Core
  2 GB RAM
  40 GB SSD Storage
  400 GB Bandwidth
4 vCPU
$29.99/mo
  4 CPU Core
  4 GB RAM
  80 GB SSD Storage
  800 GB Bandwidth
8 vCPU
$49.99/mo
  8 CPU Core
  8 GB RAM
  180 GB SSD Storage
  1800 GB Bandwidth
16 vCPU
$99.99/mo
  16 CPU Core
  16 GB RAM
  320 GB SSD Storage
  3200 GB Bandwidth